Rektorzy obawiają się, że dane o szkołach wyższych będą wykorzystane przeciwko nim. Nie chcą, aby obciążać ich zbieraniem kolejnych informacji.
Resort nauki chce, aby szkoły wyższe przesyłały do systemu informatycznego o szkolnictwie wyższym (POL-on) dodatkowe dane. Uczelnia będzie musiała uzupełnić je o te dotyczące doktorantów oraz osób, którym nadano stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, a także pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych.
Tak wynika z projektu założeń do nowelizacji ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Był on już przedmiotem międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej. Wkrótce trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz do Rządowego Centrum Legislacyjnego, a 7 lutego odbędzie się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Zmiany wejdą w życie 1 października tego roku.