Komisarz UE ds. edukacji Andrulla Wasiliu zaapelowała w poniedziałek o dodatkowe środki UE na 2012 rok, by uniknąć problemów z finansowaniem programu wymiany studentów Erasmus w 2013 r. i by nie obcinać środków na ten program w budżecie UE na lata 2014-2020.

"Jak najszybciej trzeba znaleźć rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o niedobór środków w 2012 roku, jak i z uwagi na budżet na 2013 rok, by nie stawiać naszej młodzieży w sytuacji, w której zostanie pozbawiona tego wspaniałego programu" - apelowała komisarz na konferencji po posiedzeniu unijnych ministrów edukacji.

Wasiliu dodała, że jeśli Komisja Europejska będzie wykorzystywać środki z budżetu na 2013 rok, by załatać dziurę w finansowaniu Erasmusa w tym roku, to mogą wystąpić "prawdziwe problemy" z finansowaniem programu w drugiej połowie przyszłego roku.

"Otrzymaliśmy już wnioski o wypłatę od krajowych agencji na kwotę 220 mln euro" - poinformowała Wasiliu.

KE przyjęła w poniedziałek nową propozycję budżetu UE na 2013 rok, gdyż Parlament Europejski i rządy nie porozumiały się w wymaganym czasie w sprawie przyszłorocznego budżetu. Ta propozycja, tak jak poprzednia, zakłada wzrost wydatków o prawie 9 mld euro w stosunku do budżetu na 2012 rok. Ponadto w tym roku trudne rozmowy o budżecie na 2013 rok połączono z nowelizacją budżetu na rok 2012, które też są w impasie. KE domaga się załatania tegorocznej dziury wynoszącej blisko 9 mld euro, z czego 90 mln euro - na Erasmusa.

Tymczasem w poniedziałek ministrowie edukacji debatowali nad propozycją KE programu "Erasmus dla wszystkich" na lata 2014-2020. Od 2014 roku ma on połączyć wszystkie unijne inicjatywy w dziedzinie kształcenia i wspierania młodzieży. Program muszą zatwierdzić kraje UE i Parlament Europejski.

"Rozmowy w sprawie programu Erasmus dla wszystkich postępują, jutro oczekujemy opinii komisji PE ds. kultury" - zapowiedziała komisarz. Po zaopiniowaniu, PE będzie mógł rozpocząć rozmowy z Radą UE na temat propozycji KE.

"Budżet programu Erasmus dla wszystkich będzie znacznie większy niż obecny i wyniesie (w latach 2014-2020) 19 mld euro, ale to tylko niecałe 2 proc. budżetu UE (). Ten budżet nie powinien być obniżony" - powiedziała Wasiliu. Jednak obniżenie budżetu jest prawdopodobne w świetle apeli płatników netto o dalsze cięcia wobec budżetowych propozycji KE na lata 2014-2020.

Program "Erasmus dla Wszystkich" skupi siedem istniejących w obecnym budżecie UE programów edukacyjnych, takich jak program wymiany studentów i nauczycieli "Erasmus Mundus" i program szkoleń zawodowych "Leonardo da Vinci". KE zaproponowała zwiększenie środków aż o około 70 proc. w porównaniu z obecnym siedmioletnim budżetem UE, co oznacza przeznaczenie na nowy program 19 mld euro w latach 2014-2020. Dwie trzecie środków ma być przeznaczonych na stypendia i wyjazdy mające na celu nabycie doświadczenia.