Warszawska Akademia Finansów i Biznesu Vistula, kierowana przez prof. Krzysztofa Rybińskiego, połączyła się z Akademią Finansów w Warszawie, Wyższą Szkołą Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Wyższą Szkołą Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz Europejską Akademią Sztuk.

Celem fuzji są m.in. niższe koszty administracji, lepsza jakość kształcenia oraz zapewnienie dopływu studentów z zagranicy.