320 mln zł - jak wyjaśniała minister - służyć będzie obniżeniu opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny spędzone przez dzieci w przedszkolach. Szumilas zaznaczyła, że zależy jej na tym, aby opłata za każdą dodatkową godzinę nie przekraczała jednego złotego.

Szczegóły dotyczące projektowanych rozwiązań prawnych MEN ma przedstawić w przyszłym tygodniu.

Na początku roku premier Donald Tusk informował, że rząd chce w 2013 r. uruchomić 500 mln zł pomocy dla przedszkoli w formie subwencji lub dotacji z budżetu państwa. Tusk mówił wówczas, że projekt pomocy państwa dla rodziców przedszkolaków powinien być gotowy do końca wiosny, gdy konstruowany będzie budżet na 2013 r. Jednak w projekcie budżetu państwa na 2013 r. przedstawionym na początku września nie było środków na dofinansowanie edukacji przedszkolnej.