Nawet 11,5 tys. euro za rok płacą studenci na publicznych uczelniach w Anglii. To najwyższe czesne w Europie - szacuje Komisja Europejska. W Polsce 70 proc. studentów ponosi tylko koszty administracyjne. W dziewięciu krajach nie płaci się nic.

Sprawozdanie KE o kosztach studiów, przesłane PAP w poniedziałek, uwzględnia kraje należące do Unii Europejskiej, w tym kraje, z których składają się państwa członkowskie (np. Szkocja, wspólnota flamandzka w Belgii, niemieckie landy) oraz niektóre kraje spoza Unii (np. Turcja i Norwegia).

Z raportu wynika, że nawet studenci z innych krajów UE mogą za darmo studiować w Austrii, na Cyprze (licencjat), w Danii (studia stacjonarne są bezpłatne), w Finlandii, Grecji, na Malcie (licencjat), w Norwegii, Szkocji (licencjat) i Szwecji.

Nie tylko brak opłat, ale też wsparcie materialne

"Wiele krajów nie pobierających opłat, takich jak Austria, Szkocja oraz kraje skandynawskie, udziela studentom hojnego wsparcia w postaci dotacji na utrzymanie i kredytów" - zwracają uwagę autorzy raportu.

"Mam nadzieję, że fakt, iż studenci mogą teraz znacznie łatwiej porównać koszty edukacji w różnych krajach, doprowadzi do większej mobilności studentów i umożliwi im wybór najstosowniejszego dla nich rodzaju studiów" - mówi cytowana w sprawozdaniu Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. - "To sprawozdanie jest ważne i pojawia się we właściwym czasie; przypomina nam, że unowocześnienie kształcenia i szkolenia jest fundamentem długotrwałego dobrobytu Europy i kluczem do przezwyciężenia trudności gospodarczych".

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na różnice w systemie wsparcia finansowego dla studentów, które jest znaczące w Niemczech, krajach Europy Północnej oraz w Wielkiej Brytanii, podczas gdy studenci w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Łotwie i Litwie otrzymują jedynie nieznaczne stypendia.

W Polsce, według raportu, ok. 70 proc. studiujących na publicznych uczelniach nie płaci czesnego, a ponosi jedynie opłaty administracyjne - rekrutacyjną, za wydanie legitymacji itp. Stypendia otrzymuje 23,6 proc. studentów. Stypendia socjalne wynoszą ok. 2,6 tys. zł rocznie. Stypendia za wyniki w nauce są wyższe. Maksymalne może wynieść nawet 13 tys. zł rocznie, chociaż najczęściej wynosi ok. 3,5 tys. zł.

Sprawozdanie zostało przygotowane na zamówienie Komisji Europejskiej przez sieć Eurydice, która składa się z 38 biur krajowych. Znajdują się one w 34 krajach uczestniczących w programie UE "Uczenie się przez całe życie" (państwach członkowskich UE, Chorwacji, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Turcji). Jej koordynacją i zarządzaniem zajmuje się unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Przegląd opłat za studia i możliwości wsparcia ma być dokonywany raz do roku.