Dziś rozpoczyna się rok akademicki. Wraz z nim wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zarówno studentów, jak i uczelni. Ci pierwsi mogą liczyć na stypendia ministra. Może je otrzymać osoba, która znajdzie się wśród 5 proc. najlepszych osób na danym kierunku lub uzyskująca wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. nr 214, poz. 1270), które dziś wchodzi w życie.

Na taką pomoc mogą też liczyć doktoranci, o ile m.in. wykażą się postępami w pracy naukowej i – podobnie jak studenci – znajdą się wśród 5 proc. najlepszych doktorantów w danej dziedzinie.