Lepiej być doskonałym w jednej dziedzinie niż przeciętnym w wielu obszarach – mówi Joanna Wilk, wiceprezes zarządu ds. projektów i promocji w Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club.
Jak pracodawcy oceniają przygotowanie absolwentów uczelni technicznych i ekonomicznych do pracy?
Niestety dosyć słabo, ale wynika to przede wszystkim z poziomu polskiego systemu edukacji uczelnianej, a nie z samego podejścia młodych ludzi do studiów. Na studiach licencjackich i magisterskich nadal kładzie się nacisk przede wszystkim na teorię, a nie na praktykę. W konsekwencji studentom, a potem absolwentom, brakuje najbardziej pożądanych przez przedsiębiorstwa umiejętności. Pracodawcy od dawna zwracają również uwagę na to, że wielu młodych ludzi wybiera nieodpowiednie dla nich kierunki studiów i nie bierze pod uwagę tego, jak dany kierunek pomoże im odnaleźć się na rynku pracy. Znacząca część studentów nie wykazuje się też w czasie studiów żadną inną aktywnością, jak praktyki, staże czy działalność w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Tym samym ogranicza sobie możliwości zdobycia doświadczenia, które potem może być dla nich cenne.