Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce przeznaczyć 140 mln zł na dwa konkursy dla uczelni i jednostek naukowych na zacieśnianie współpracy dydaktycznej z przedsiębiorcami. Projekt zostanie ogłoszony w poniedziałek - donosi "Rzeczpospolita".

"Przede wszystkim chcemy wzmocnić praktyczną stronę kształcenia taką jak staże czy praktyki studenckie" - mówi rzecznik NCBiR Paweł Kurzyński. Jak dodaje, będą premiowane projekty zwiększające zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia oraz przewidujące prowadzenie zajęć przez praktyków biznesu.

Dominika Staniewicz z BCC ocenia, że mocnym punktem programu jest nacisk na staże, które dają szansę młodym ludziom sprawdzenia w praktyce swych umiejętności i kompetencji. Powinny one trwać odpowiednio długo, np. cały semestr, obejmować możliwie największą liczbę studentów i dawać pracodawcom możliwość oceny studentów - wylicza.

Według Staniewicz umożliwiłoby to uczelniom otrzymywania na bieżąco zwrotnych informacji o tym, jak kształcą, jak powinny modyfikować programy nauczania i czego oczekuje od nich rynek pracy. Pozytywnie ocenia też pomysł włączenia w tok dydaktyki praktyków.