Czy kuratorium może sprawdzić opłaty w przedszkolu

Rodzice otrzymali informację od dyrektora przedszkola, że w wakacje opłata za pobyt dziecka jest pełnopłatna. Czy opiekun może wystąpić do kuratorium oświaty z prośbą o kontrolę?

Czy anonimowe doniesienie poskutkuje

W jednej ze szkół odbywają się prezentacje produktów różnych firm. Nie podoba się to uczniom i ich opiekunom. Czy kuratorium podejmie interwencję, gdy zostanie o tym powiadomione anonimowo?

Czy wizytator może zmienić placówkę w radosną szkołę

Rodzice przyszli na dzień otwarty do szkoły. Chcą, aby ich sześcioletnie dziecko wcześniej rozpoczęło naukę. Okazuje się, że placówka nie ma placu zabaw, brakuje odpowiedniego wyposażenia. Czy wsparcie kuratora przyczyniłoby się do zmiany działania dyrektora?

Czy rodzice mogą zablokować decyzje kuratora

Gmina z powodu małej liczby uczniów zdecydowała się na likwidację szkoły podstawowej. Rodzice decydują się na utworzenie stowarzyszenia i przejęcie szkoły. Czy mogą zwrócić się do kuratorium o zablokowanie tej decyzji gminy?

Czy kurator może zmusić do nauki czytania

Nauczyciele w przedszkolu nie uczą dzieci czytać i pisać, choć one bardzo by tego chciały. Rodzice postanowili się na nich poskarżyć do kuratorium. Czy wizytacja może sprawić, że nauczyciele zaczną uczyć tych umiejętności?

Czy przy pobiciu ucznia interweniuje kurator

Nauczyciel użył przemocy wobec jednego z uczniów. Czy rodzic może się na takie zachowanie poskarżyć do kuratora?

Czy wizytator może zadbać o miejsce na książki

Rodzice pierwszoklasistów przed rozpoczęciem roku szkolnego zostali powiadomieni, że muszą sami sfinansować zakup szafek dla uczniów. Czy kuratorium może doprowadzić do zmiany tej decyzji?

Czy wizytator doprowadzi ciepłą wodę do szkoły

W szkole nie ma ciepłej wody, a toalety są brudne. Mimo interwencji rodziców u dyrektora sytuacja się nie polepszyła. Czy kuratorium może interweniować?

Czy zajęcia mogą być kontrolowane

Opiekunowie, przeglądając zeszyty ćwiczeń uczniów, stwierdzili, że nauczycielka robi podstawowe błędy. Dyktuje im niewłaściwe rozwiązania zadań. Czy kuratorium może się temu przyjrzeć?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak i kiedy można poskarżyć się do kuratorium oświaty

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania