Osoby, które w październiku rozpoczną studia na kierunkach zamawianych, będą miały więcej zajęć wyrównawczych oraz praktyk u potencjalnych pracodawców. Najlepsi studenci otrzymają stypendia motywacyjne oraz wyjadą na zagraniczne staże.
Uczelnie rozpoczynają nabór na studia zamawiane, czyli uznane przez ekspertów za najważniejsze dla polskiej gospodarki. W konkursie zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju unijne dofinansowanie otrzymały 93 najlepsze projekty uczelni. Aż 21 dotyczy studiów informatycznych.
Wszystkie szkoły wyższe włączone do programu zaoferują najlepszym studentom stypendia motywacyjne w wysokości do 1000 zł miesięcznie. Potencjalnych studentów będą też zachęcać dodatkowymi atrakcjami. Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie zorganizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunku mechatronika. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Podobnie jak inne uczelnie przewidziała też dla swoich studentów staże i praktyki studenckie w firmach.