Wiele gmin wymaga od rodziców przedszkolaków udowodnienia, że na jej terenie płacą podatki i są zameldowani. Od tego uzależniają przyjęcie dzieci do placówki. Rzecznik praw obywatelskich uważa takie działanie za niegodne z prawem.
Co więcej, zdaniem rzecznika przepisy wciąż nie określają jasnych zasad naboru. Te bowiem nie wynikają z ustawy o systemie oświaty. Dlatego rzecznik praw obywatelskich (RPO) zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianę przepisów.
– Kwestie poruszone w liście rzecznika są dla MEN ważnym tematem. Dlatego w projektowanej zmianie ustawy o systemie oświaty zawarte będą propozycje zmian dotyczących rekrutacji do przedszkoli – zapewnia Joanna Dutkiewicz, p.o. rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej.