Gmina sama ustala, jak często będzie sprawdzać znajdujące się w jej rejestrze placówki opieki nad dziećmi. Jeżeli w trakcie kontroli wykryje nieprawidłowości, nakaże ich usunięcie właścicielowi, ale nie nałoży kary pieniężnej.

Czy straż pożarna musi sprawdzić lokal

Absolwentka pedagogiki chciałaby w wynajmowanym lokalu założyć żłobek. Obecnie jest prowadzony w nim remont mający na celu przystosowanie pomieszczeń, w którym będą przebywać dzieci, do określonych w przepisach standardów lokalowych i sanitarnych. Czy ich spełnienie musi potwierdzić opinia straży pożarnej i sanepidu?