Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce jest konieczne – tak twierdzi większość z 250 studentów i doktorantów, którzy w ramach starania się o udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza nadesłali prace kwalifikacyjne.
Pisemna odpowiedź na pytanie „Czy należy podnosić wiek emerytalny w Polsce?” była warunkiem uczestnictwa w VI edycji Wiosennej Szkoły, organizowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), którą Dziennik Gazeta Prawna objął patronatem. – Autor najlepszej pracy przytoczył bardzo szczegółowe dane i wyciągnął odpowiednie wnioski, wskazując jako rezultat wprowadzanych zmian pozytywne skutki dla wzrostu gospodarczego – uzasadnia wybór zwycięzcy Aleksander Łaszek z FOR.
Wiosenna Szkoła to trzydniowe seminarium dla studentów zainteresowanych zagadnieniami współczesnej gospodarki. Główną atrakcją jest możliwość dyskutowania z wybitnymi ekonomistami, m.in. z prof. Leszkiem Balcerowiczem, przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszardem Petru czy członkiem RPP dr. Andrzejem Rzońcą. Organizatorzy wybierają trzydziestu autorów najlepszych prac konkursowych, którzy będą mogli wziąć udział w seminarium. Wymagania są wysokie, o czym może świadczyć brak decyzji o przyznaniu najwyższej nagrody pieniężnej za nadesłane prace. – Uznaliśmy, że wśród 250 prac nie było takiej, która wyczerpywałaby wszystkie zagadnienia – tłumaczy Aleksander Łaszek. Dodaje, że wśród prac znalazły się nawet takie, których autorzy proponowali np. likwidację systemu emerytalnego.