Wizytatorzy muszą zmienić sposób swojej pracy i skupić się na kontroli jakości kształcenia. Resort przygotowuje zmiany prawa w tym zakresie - mówi Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej.
Czy zlikwiduje pani kuratoria?
Nie pracuję w tej chwili nad rozwiązaniami instytucjonalnymi. Dla mnie jest ważne, aby nadzór pedagogiczny funkcjonował dobrze. Informacje o tym, jak pracują szkoły, są niezbędne dla nauczycieli, samorządów i rodziców. Są również ważne dla systemu doskonalenia nauczycieli, bo wskazują, jak wspierać nauczycieli w ich pracy. Dlatego będę kontynuować zmiany polegające na nowym sposobie prowadzenia badania jakości pracy szkoły, czyli prowadzeniu ewaluacji i kontroli prawnej.