44 mln zł na sprzęt, dostęp do sieci i oprogramowanie. 65 mln zł na szkolenia nauczycieli, e-podręczniki i usprawnienie portalu Scholaris. A jeżeli to wypali, w drugim etapie blisko 1,8 mld złotych na zinformatyzowanie wszystkich szkół w ciągu trzech lat – tyle ma kosztować realizacja programu „Cyfrowa szkoła”. O ile zaakceptuje go Rada Ministrów. Czasu jest niewiele, bo według nowego harmonogramu dyrektorzy szkół powinni wnioski o dofinansowanie złożyć do 11 kwietnia.
Dostawcy sprzętu i oprogramowania już przystąpili do walki o nowych klientów. Firma Agraf z Łodzi założyła specjalną stronę internetową poświeconą programowi informatyzacji szkół. A na niej opis oferowanego sprzętu i na bieżąco aktualizowane informacje o tym, jak zmieniają się rządowe założenia programu oraz podpowiedzi dla dyrektorów, jak skonstruować wniosek o udział w pilotażu. Integrit z Wrocławia daje na swojej stronie możliwość skorzystania z kalkulatora, który wyliczy koszt sprzętu, jaki szkoła mogłaby zakupić, korzystając z dotacji. A Image Recording Solutions z Warszawy oprócz specjalnego portalu z ofertą przygotowała szczegółowy wzór wniosku dla dyrektorów szkół. A to tylko pojedyncze przykłady.

Do programu włączono także piąte i szóste klasy podstawówki