„Zaniepokojenie” planami powołania Przemysława Czarnka ma szefa resortu edukacji i nauki wyrazili w oświadczeniu przedstawiciele m.in. nauki, stowarzyszeń i związków wyznaniowych, w tym żydowskich. Zwrócili uwagę m.in. na brak szacunku Czarnka dla godności człowieka wobec osób LGBT i jego poglądy dot. polsko-żydowskiej historii.

"Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka. Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT. W czerwcu br., podczas debaty na antenie TVP nt. osób nieheteronormatywnych, dr Czarnek powiedział: skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym" - czytamy w oświadczeniu przekazanym mediom, które podpisała 98 osób.

Jak dodano, "niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał".

"Trudno nam zrozumieć, dlaczego osobie prezentującej wspomniane wyżej poglądy powierza się kierowanie urzędem, na którym spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie programu oświaty i wychowywanie milionów polskich uczniów" – wskazali sygnatariusze pisma. Zwrócili uwagę, że zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także "wychowywanie młodych ludzi do zgodnego życia w społeczeństwie, wpajanie im takich zasad, jak szacunek dla drugiego człowieka – także tego, który różni się od większości".

"Uważamy, że jedną z kluczowych kompetencji, jakie powinny charakteryzować osobę odpowiedzialną za system edukacji, jest poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności, przekonanie o równości wszystkich w prawach i obowiązkach oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, także, gdy jest ona rezultatem nienawiści wobec inności" - podkreślili.

W reakcji na informację o dodatnim testu na koronawirusa u Czarnka "szczerze życzyli Panu Doktorowi szybkiego powrotu do zdrowia".

Oświadczenie podpisali m.in. Naczelny Rabin RP Michael Schudrich, bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP; dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński; dyrektor Teatru Żydowskiego Gołda Tencer; przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotr Wiślicki; p.o. dyrektora AJC (American Jewish Committee) Central Europe dr Sebastian Rejak; przewodniczący B’nai B’rith Polin Andrzej Friedman; redaktor naczelny Wydawnictwa Znak Jerzy Illg; prof. Antoni Dudek (Instytut Historii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); redaktor naczelny kwartalnika "Więź" Zbigniew Nosowski; prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara.

W poniedziałek Czarnek - który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki - miał wziąć udział po południu w zaprzysiężeniu nowego rządu Mateusza Morawieckiego w Pałacu Prezydenckim. Rano na Twitterze poinformował, że potwierdzono u niego koronawirusa. W związku z chorobą Czarnka premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę terminu dokonania zmian w składzie rządu.