Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powołał we wtorek Tomasza Madeja na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), dotychczasowego wicedyrektora ośrodka – poinformowała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.

Tomasz Madej jest wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych. W latach 2012-2015 pełnił obowiązki wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Od 2004 r. pracował jako ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Jest autorem zadań egzaminacyjnych w zawodach branży elektrycznej i mechatronicznej oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (monter mechatronik, technik mechatronik, technik energetyk), a także programów nauczania w tych zawodach.

Recenzował programy nauczania branży elektrycznej. Napisał podręcznik "Elektrotechnika" i poradnik o kształceniu dualnym.

Od 2015 r. Tomasz Madej był doradcą metodycznym w zakresie metodyki kształcenia zawodowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Był także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz rzeczoznawcą ds. podręczników kształcenia zawodowego w zawodach branży mechatronicznej i elektrycznej.

Od 2019 r. Madej pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest instytucją podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. po połączeniu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jego celem jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.