Do 24 maja przedłużony został termin przesyłania przez szkoły wniosków dotyczących chęci otrzymania automatycznych dyspenserów i płynów do dezynfekcji. Termin został przedłużony na prośbę dyrektorów placówek - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 marca lekcje prowadzone są zdalnie. Od 25 maja br. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prowadzone będą też konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla maturzystów.

"Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem" - czytamy w piątkowym komunikacie resortu edukacji.

Przypomniano w nim, że w czwartek do dyrektorów szkół podstawowych, szkół muzycznych I stopnia i do poradni psychologiczno-pedagogicznych przekazane zostało pismo z Ministerstwa Zdrowia z prośbą o składanie deklaracji dotyczących chęci otrzymania automatycznych dyspenserów i płynów do dezynfekcji.

Dyspensery przekazywane są na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, objętych gwarancją i serwisem producenta. Po tym czasie po stronie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.

Montaż dyspenserów zaplanowany został od poniedziałku, 25 maja stopniowo w kolejnych szkołach i placówkach, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji będą dostarczone i zamontowane bezpłatnie po wcześniejszym wypełnieniu wniosku. Zainteresowani dyrektorzy są zobowiązani do złożenia wniosku zamieszczonego na stronie https://soi.mz.gov.pl, w zakładce Szkoły.

"Ze względu na liczne prośby ze strony dyrektorów szkół i placówek termin przesyłania wniosków został przedłużony do 24 maja" - czytamy w komunikacie MEN.

Poinformowano w nim, że bezpłatne stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji przeznaczone są dla wszystkich szkół podstawowych, w tym: Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Zespołów szkół i placówek oświatowych, a także szkół muzycznych I stopnia i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych.

"W następnej kolejności planujemy uruchomienie formularza dla szkół ponadpodstawowych" - podano.

Resort edukacji informuje też, że uwzględniając terminy powrotu dzieci i uczniów do przedszkoli oraz szkół systematycznie prowadzone są dostawy płynu do dezynfekcji, organizowane przez właściwych wojewodów. "Przypomnijmy, że już od marca br. do placówek oświatowych, które nie zostały zamknięte dostarczany był płyn dezynfekujący" - zaznaczono.

Powołując się na Ministerstwo Zdrowia, MEN podaje, że piątku do godz. 9.00 takie zamówienie złożyły już blisko 2,5 tys. szkół i placówek.