Decyzje w sprawie organizowania tegorocznych obozów sportowych i kolonii dla dzieci powinny zapaść w ciągu tygodnia - dwóch tygodni, wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Zaznaczył, że znane będą wówczas prognozy na temat sytuacji epidemicznej w lipcu-sierpniu i będzie można przystąpić do opracowywania wytycznych i zasad, dotyczących tych obozów.

"Myślę, że w ciągu tygodnia do dwóch tygodni będziemy mogli powiedzieć, jaki mamy stan epidemiczny i jak przewidujemy rozwój epidemii na te miesiące - lipiec i sierpień" - powiedział Szumowski podczas wideokonferencji.

Doprecyzował, że przy podejmowaniu decyzji o możliwości organizacji obozów i kolonii będzie brany pod uwagę stan zaawansowania epidemii oraz możliwość wypracowania precyzyjnych wytycznych dla branży, a także sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach.

"Po pierwsze, zależy to od stanu zaawansowania epidemii, na ile wypłaszczamy, na ile spadamy w dół z liczbą nowych zachorowań, po drugie, musimy opracować z branżą bardzo precyzyjne regulaminy i metody postępowania w sytuacji, gdy jedno np. z dzieci będzie chore" - powiedział.

Wyjaśnił, że do rozstrzygnięcia byłyby kwestie, czy w takiej sytuacji np. cały obóz należy objąć kwarantanną, czy rodzice mieliby zabrać chore dzieci do domów.

Zaznaczył, że z pewnością zostanie przygotowane rozwiązanie, które - jak powiedział - będzie mogło zostać wdrożone na czas wakacji.

Od ponad dwóch miesięcy obowiązuje stan epidemii. Według stanu na dziś zajęcia w szkołach i przedszkolach mają być zawieszone do 7 czerwca, egzaminy ośmioklasisty i maturalne mają odbyć się w czerwcu. Od 25 maja wznowione mają zostać zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkołach dla klas I-III. Stopniowo będzie możliwe przeprowadzanie konsultacji z nauczycielami. Mają być także wznawiane zajęcia w domach kultury.