Osoby, które kończą w tym roku studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, mogą odbyć swoje praktyki zawodowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zakłada rozporządzenie resortu nauki.

W piątek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Nowe przepisy opublikowano w czwartek w Dzienniku Ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/726).

Rozporządzenie dotyczy osób, które w roku 2019/2020 kończą studia (również podyplomowe) przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Nowy przepis zakłada, że w tym roku zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.