Z powodu pandemii samorządy domagają się od rządu zwiększenia subwencji oświatowej tak, aby w całości można było z niej pokryć wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.Pandemia koronawirusa i związany z nią przewidywany kryzys stawia pod znakiem zapytania wypłatę kolejnych podwyżek dla nauczycieli, przewidzianych od września 2020 r. Samorządy przyznają, że sytuacja się zmieniła i bez dodatkowych środków w postaci zwiększonej subwencji oświatowej trudno będzie im zrealizować ustawowe obowiązki.