Niemal 90 proc. gmin i powiatów złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu "Zdalna szkoła" - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Cyfryzacji. Nabór wniosków ruszył 1 kwietnia.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone, początkowo do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia. W ubiegłym tygodniu zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużono o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Od 1 kwietnia br. samorządy mogą starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Można też kupić niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do Internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu. Do rozdysponowania jest kwota 186 mln zł.

"Do tej pory wnioski złożyły 2462 gminy i powiaty spośród 2790 wszystkich w Polsce, czyli niemal 90 proc. samorządów. Najwięcej wniosków napłynęło z Mazowsza, Małopolski i Lubelszczyzny" - poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski cytowany w niedzielnym komunikacie resortu. "Niemal 97 proc. wniosków jest już pozytywnie rozpatrzona. Opiewają na ponad 150 milionów złotych" – dodał szef MC.

Procentowo najwięcej wniosków wpłynęło z województw: mazowieckiego - 324 wnioski na 351 gmin i powiatów (92,30 proc.), lubelskiego - 215 wniosków na 233 gminy i powiaty (92,27 proc.), małopolskiego – 185 wniosków na 201 gmin i powiatów (92,03 proc.), a najmniej z województw: podkarpackiego – 149 wniosków na 181 gmin i powiatów (82,3 proc.), podlaskiego - 108 wniosków na 131 gmin i powiatów (82,44 proc.), świętokrzyskiego – 95 wniosków na 115 gmin i powiatów (82,60 proc.).

W województwie dolnośląskim złożono 176 wniosków na 195 gmin i powiatów (90,25 proc.), kujawsko-pomorski - 142 wnioski na 163 gminy i powiaty (87,11 proc.), lubuskim - 80 wniosków na 94 gminy i powiaty (85,10 proc.), łódzkim - 175 wniosków na 198 gmin i powiatów (88,38 proc.), opolskim – 71 wniosków na 82 gminy i powiaty (86,58 proc.), pomorskim - 122 wnioski na 139 gmin i powiatów (87,76 proc.), śląskim – 156 wniosków na 184 gminy i powiaty (84,78 proc.), warmińsko-mazurskim – 116 wniosków na 135 gmin i powiatów (85,92 proc.), wielkopolskim – 229 wniosków na 257 gmin i powiatów (89,10 proc.), zachodniopomorskim – 119 wniosków na 131 gmin i powiatów (90,83 proc.).

"Zachęcamy włodarzy gmin i powiatów, które jeszcze nie złożyły wniosku, aby zrobiły to możliwie najszybciej" – zaapelował Zagórski.

Jak podaje resort cyfryzacji, niemal wszystkie złożone wnioski są już pozytywnie rozpatrzone. Łącznie opiewają one na ponad 150 mln zł. Można za to kupić 43 tys. laptopów lub 100 tys. tabletów.

Kwota wsparcia jakie otrzyma samorząd została powiązana z liczbą uczniów w określonej gminie lub powiecie. Będą to kwoty w przedziale od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski przyjmuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Aby uzyskać finansowanie, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego na stronie https://cppc.gov.pl/. We wniosku należy podać: dane adresowe gminy/powiatu; informację o tym, ile szacunkowo szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie (można wskazać przedział); informację o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrach sprzętu. Po wygenerowaniu wniosku można przejść do aplikacji do przesyłania wniosków i załączyć swój wniosek. Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł.

Jak podkreśla MC, procedura jest najprostsza z możliwych. "W skrócie wygląda następująco: gmina lub powiat wysyła wniosek mailem, pracownicy CPPC go rozpatrują, przekazują informację o decyzji i proszą o dane potrzebne do zawarcia umowy, podpisanie umowy, przelew" - czytamy.

"Staramy się działać możliwie najszybciej. Najważniejsze, że gminy nie muszą czekać z zakupami na przelew. Finansujemy zakupy poczynione od 16 marca, czyli od dnia zawieszenia zajęć w szkołach. Złożenie wniosku to gwarancja otrzymania wsparcia" – mówi cytowany w komunikacie dyrektor CPPC Wojciech Szajnar.

Resort cyfryzacji podaje, że większość samorządów, które złożyły wnioski nie czekała z zakupami, kupiony sprzęt jest już u uczniów i nauczycieli.

Na złożenie raportu rozliczającego poniesione wydatki jednostki samorządu terytorialnego będą miały 6 miesięcy.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.