Dyrektorzy szkół i przedszkoli będą mieć 14 dni, a nie jak obecnie trzy, na powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o naruszeniu praw lub dobra ucznia.
Po raz drugi w tym roku w resorcie edukacji obradował wczoraj Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W posiedzeniu udział wziął Dariusz Piontkowski, szef MEN, a także związkowcy i przedstawiciele samorządowych korporacji. Zespół zakończył pracę nad zmianami w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli. Do omówienia pozostały jeszcze m.in. zmiany w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli, awans zawodowy, a także okresowa ocena pracy.
Dyskusję o zmianach w karcie rozpoczęto od postępowania dyscyplinarnego. Wprowadzone we wrześniu 2019 r. rozwiązania doprowadziły do lawinowego wzrostu zawiadomień o przewinieniach dokonanych przez nauczycieli. Zgodnie bowiem z art. 75 ust. 2 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) – o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.