Od przyszłego roku przyznawanie 300 zł na wyprawkę szkolną nie będzie już się odbywać na podstawie przepisów rozporządzenia. Zmienią się też terminy składania wniosków.
Tak wynika z projektu ustawy o świadczeniu „Dobry start”. Przewidziane w nim regulacje – w zakresie warunków uzyskania świadczenia – stanowią powielenie tych zawartych w rządowym rozporządzeniu z 30 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1061 ze zm.). 300+ tak jak dotychczas będzie przysługiwać każdemu rodzicowi, a także opiekunom prawnym i faktycznym na ucznia, do ukończenia 20 lat (lub 24 lat, jeśli uczący się potomek jest niepełnosprawny). Jeśli okaże się, że dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obojga rodziców, świadczenie zostanie podzielone między nich na pół. Ponadto wsparcie będzie też wypłacane na dzieci przebywające w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej.
Bez zmian pozostanie również sposób wnioskowania o świadczenie. Rodzic będzie mógł złożyć formularz w formie elektronicznej – za pośrednictwem bankowości internetowej, portalu Emp@tia oraz PUE ZUS lub papierowej (osobiście lub wysyłając go pocztą). Inne będą natomiast terminy ubiegania się o 300 zł na wyprawkę.
O ile jeszcze w tym roku wnioski będą przyjmowane przez internet od lipca, a papierowe od sierpnia, to od przyszłego roku, kiedy zacznie obowiązywać ustawa o 300+, będzie można je złożyć wcześniej, bo odpowiednio od lutego oraz kwietnia. Termin ich składania będzie tak jak do tej pory upływał 30 listopada. Jednocześnie gmina będzie miała dwa miesiące na ustalenie prawa do świadczenia. Z kolei wypłata pieniędzy – w przypadku dokumentów złożonych między 1 lutego a 30 czerwca – będzie następować w lipcu lub sierpniu. Tak jak to było w poprzednich latach, rodzic nie będzie otrzymywał decyzji o przyznaniu świadczenia, ale informację w tej sprawie wysłaną na e-maila.
– Zaproponowany w projekcie termin składania wniosków będzie dla rodziców na pewno ułatwieniem, bo będą mogli w tym samym czasie występować o 500 zł na dziecko – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Dodaje jednak, że mogą się pojawić problemy w sytuacji dzieci pełnoletnich, bo po jakimś czasie od przyznania świadczenia może się okazać, że we wrześniu nie będą kontynuować nauki.
W porównaniu do przepisów rozporządzenia, w projekcie ustawy uregulowana została kwestia postępowania w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o 300+. Jeśli gmina uzyska taką informację po wpłynięciu wniosku, ale przed ustaleniem prawa do świadczenia, dokumenty zostaną przekazane do tego samorządu, do którego przeprowadziła się rodzina i to on będzie kontynuował postępowanie w sprawie. Gdyby zaś do przeprowadzki doszło już po przyznaniu 300 zł na wyprawkę, to wtedy dokumentów nie trzeba przekazywać. Świadczenie ma bowiem charakter jednorazowy i takie działanie, którego celem jest jedynie formalne określenie właściwości innej gminy, nie jest zasadne.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy