W tym roku jeszcze od lipca, ale w 2021 r. już od lutego, rodzice będą mogli wnioskować o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start”.
Takie rozwiązanie znajdzie się w projekcie ustawy, który został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Obecnie 300 zł wsparcia na rozpoczęcie roku szkolnego jest wypłacane na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Za kilka miesięcy ma się to zmienić bo zgodnie z zapowiedzią, zawarte w nich regulacje mają być przeniesione na poziom ustawy. Co istotne, taka próba została podjęta już w 2019 r. i projekt ustawy w sprawie świadczenia „Dobry start” trafił do konsultacji. Jednak procesu legislacyjnego nie udało się zakończyć przed 1 lipca, kiedy ruszał termin składania wniosków o 300+ na rok szkolny, który zaczął się we wrześniu i w efekcie prace nad nim zostały przerwane. Teraz rząd wraca do swoich pierwotnych planów i będzie ponownie kierował projekt ustawy do konsultacji.
Z informacji umieszczonej na stronie kancelarii premiera wynika, że podstawowe warunki uzyskania świadczenia pozostaną takie same. 300+ będzie więc przysługiwać na każde dziecko zaczynające naukę (niezależnie od dochodów rodziny) w szkole do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku niepełnosprawnych potomków. Świadczenie będzie wypłacane zarówno na dzieci wychowywane przez biologicznych rodziców, jak i przebywające w pieczy zastępczej.
Nastąpi natomiast zmiana terminów składania wniosków. Przy czym w bieżącym roku dalej utrzymana będzie zasada, że w formie elektronicznej samorządy będą je przyjmowały od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia. Z kolei w 2021 r. akcja składania wniosków przez internet ruszy od 1 lutego, zaś w siedzibie jednostki odpowiedzialnej za przyznawanie świadczenia od 1 kwietnia. W ten sposób terminy ubiegania się o 300+ zostaną ujednolicone z tymi, które od przyszłego roku będą obowiązywać w przypadku 500+. Ponadto w projekcie zaproponowane zostaną też przepisy związane z określeniem procedury rozpatrywania wniosku, gdy doszło do zmiany miejsca zamieszkania rodziny, ale świadczenie nie zostało jeszcze wypłacone.