W ciągu dwóch tygodni wpłynęło 1,25 mln wniosków online o 300 plus. Wsparciem objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu, i to bez względu na dochód.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
To już druga edycja rządowego programu, który wszedł w życie w czerwcu ub.r. W 2018 r., czyli pierwszym roku jego działania, wypłacono łącznie 4,408 mln zł świadczeń „Dobry start”. Oznacza to, że wnioskowali o nie niemal wszyscy uprawnieni. W zeszłym roku program kosztował 1,322 mld zł.
Od 1 lipca br. za pośrednictwem portalu Emp@tia i kanałów bankowości elektronicznej rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 lat) znowu mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Papierowe wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia.
Od sierpnia 300 zł ma też przysługiwać na uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. W konsekwencji każdy uczący się bez względu na typ placówki będzie objęty świadczeniem. Zmiana nie powoduje jednak żadnych korekt w kryteriach wieku dziecka, na które przysługują pieniądze.
Ze względu na trwający już proces składania wniosków online nie będzie natomiast możliwości zmiany jego treści w tych systemach. W konsekwencji rodzice lub osoby uczące się w wymienionych typach szkół będą mogli wnioskować o 300 plus od 1 sierpnia wyłącznie w formie papierowej. Nowe przepisy wprowadzą także możliwość ubiegania się o 300 zł za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).
W ciągu dwóch tygodni (od 1 lipca) złożono też 2,1 mln wniosków drogą elektroniczną w programie „Rodzina 500+”.