Od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie płaca minimalna i będzie wynosić 2600 zł brutto. Część pracowników budżetówki zarabia poniżej tej kwoty. Wśród nich są również nauczyciele. Ministerstwo Edukacji Narodowej podnosi im wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie płaca minimalna i będzie wynosić 2600 zł brutto. Część pracowników budżetówki zarabia poniżej tej kwoty. Wśród nich jest część nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej podnosi im wynagrodzenia.

Zmiany będą dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej i trzeciej grupie zaszeregowania płacowego oraz dla nauczycieli mianowanych w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego.

W związku z powyższym minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie od 1 stycznia 2020 roku dla nauczycieli:

stażystów:

- w drugiej grupie zaszeregowania płacowego 2617 zł,
- w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego 2600 zł;

kontraktowych:

- w drugiej grupie zaszeregowania płacowego 2663 zł,
- w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego 2617 zł;

mianowanych – w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego 2638 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia: „Ustalone w ten sposób minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o najniższym uposażeniu zniosą konieczność wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego dodatku wyrównawczego do płacy minimalnej.”