Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Zatrudniam 20 nauczycieli, ale tylko połowa z nich ma przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Czy jest to zgodne z przepisami?
Jeszcze do niedawna, zgodnie z par. 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy podlegali „nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego” – bez określenia, czy powinni mu podlegać wszyscy nauczyciele, czy tylko niektórzy. Przepis ten został jednak doprecyzowany na skutek nowelizacji ww. rozporządzenia z 31 października 2018 r. W efekcie obecnie wszyscy pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w powyższym zakresie.
Ponadto w aktualnym stanie prawnym szkolenie z zakresu pierwszej pomocy powinni odbyć nie tylko wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, ale i pozostały personel. Należy również przypomnieć, że czas na uzupełnienie tych szkoleń upłynął 1 marca 2019 r.