Państwo powinno objąć dofinansowaniem studia dzienne także na uczelniach niepublicznych – mówił w czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie.

Gowin podkreślił, że uczelnie niepubliczne odgrywają bardzo ważną rolę w świecie akademickim, ale ich rozwój jest bardzo trudny ze względu na – jak to określił - niesprawiedliwe warunki, w których muszą działać, „na brak równych szans wynikający z tego, że studia dzienne w uczelniach niepublicznych nie są finansowane z budżetu”.

„Mam pełną świadomość, że ta sytuacja jest niewłaściwa, że nie tylko dla uczelni niepublicznych, ale również dla uczelni publicznych byłoby rzeczą ze wszech miar korzystną, gdyby państwo przestało dzielić studentów na studentów pierwszej i drugiej kategorii i gdyby objęło dofinansowaniem budżetowym także studia dzienne na uczelniach niepublicznych” – przyznał szef resortu nauki.

Zwrócił przy tym uwagę, że od wielu lat na takie rozwiązanie, „nie ma politycznego przyzwolenia”. Doda jednak, że w jego ministerstwie jest gotowy projekt ustawy, „przynajmniej częściowo realizującej uzasadnione oczekiwania sektora uczelni niepublicznych” w tej sprawie. Ustawa ta pozwalałaby studentom tych uczelni na odpisy podatkowe, co, jak podkreślił Gowin, pozwoliłoby zrekompensować im koszty studiów.

„Wierzę w to głęboko, że po najbliższych wyborach będzie można ten projekt poddać pracom legislacyjnym, że już wkrótce wejdzie on życie, w ten sposób eliminując coś, co jest pewnym moralnym skandalem” - zadeklarował wicepremier.

Gowin gratulował twórcom, nauczycielom i studentom WSEI dotychczasowych osiągnięć, doceniał wysiłek i skalę wyzwań, jaki podejmuje wspólnota akademicka tej uczelni, której dorobek ocenił jako imponujący. Poinformował też, że Wydział Transportu i Informatyki WSEI otrzymał kategorię B, co - jak podkreślił - świadczy o bardzo wysokim poziomie prowadzonych tu badań naukowych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została założona w 2000 r. Obecnie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce - na trzech wydziałach studiuje tu ponad 6,5 tys. osób, wykształciła już ponad 36 tys. absolwentów. W rozpoczętym roku akademickim 2019/2020 naukę rozpoczęło tu ponad 2,5 tys. studentów.

WSEI prowadzi studia na 14 kierunkach, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Uczelnia oferuje m.in. cztery bezpłatne kierunki kształcenia na tzw. studiach dualnych, gdzie część zajęć odbywa się na uczelni, a część bezpośrednio u pracodawcy. Studenci w ciągu trzech lat spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców od 6 do 9 miesięcy. Za czas spędzony u pracodawcy student otrzyma stypendium.

Według kanclerz WSEI Teresy Bogackiej uczelnię wyróżnia podejście do studentów. „Student jest podmiotem, student jest partnerem dla wykładowcy i to jest wartością, którą pielęgnujemy od początku - jakość pracy i indywidualne podejście, wsparcie w procesie dydaktycznym, dostępność pracowników dla studentów, tutoring obejmujący swoją aktywnością szczególnie studentów zagranicznych” – powiedziała.

Listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów w nowym roku akademickim dla studentów i nauczycieli WSEI przesłali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.