Samorządy dostają pieniądze na zadania oświatowe nie tylko z subwencji oświatowej. Płyną one też z dotacji na przedszkola, subwencji ogólnej czy programu "Aktywna tablica" – przypomniał w czwartek na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Minister poinformował, że w ostatnich czterech latach subwencja oświatowa wzrosła o kilkanaście procent, łącznie o ponad 6,5 mld zł. Wzrost subwencji dla Warszawy wyniósł 36 proc., dla Gdańska 23 proc., a dla Białegostoku 24 proc.

"Oprócz subwencji są też dotacje oraz, o czym często samorządy zapominają, obowiązek ustawowy samorządów, aby korzystać z dochodów własnych samorządu, m.in. z udziału w podatkach PIT i CIT, które w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły. Subwencja jest tylko jednym z trzech źródeł finansowania zadań edukacyjnych" – podkreślił Piontkowski.

Zwrócił uwagę, że od 2017 r. część subwencji jest przeznaczona na sześciolatki. Samorządy otrzymują też dotacje na przedszkola.

"Chociaż utrzymywanie i prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządów i powinno być pokrywane ze środków własnych, to w ramach tej dotacji przekazujemy poważne pieniądze. Sama Warszawa otrzymała dwieście kilkadziesiąt milionów złotych. To jest poważny dodatkowy zastrzyk dla samorządów" – zaznaczył minister.

Piontkowski zauważył też, że samorządy dostają środki z rezerwy 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej na nieprzewidziane wydatki, jak dodatkowe wyposażenie szkół. Wymienił też programy dodatkowe, jak "Aktywna tablica" na zakup nowoczesnych urządzeń, na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, na wzbogacenie bibliotek szkolnych i "Posiłek w domu i szkole", na odtworzenie lub unowocześnienie stołówek szkolnych.

"Łącznie są to wielomiliardowe kwoty przekazywane do samorządów tak, aby polska edukacja była lepsza, nowocześniejsza" – powiedział minister.

Zapytany przez dziennikarzy, czy samorządy otrzymały już dodatkową subwencję oświatową, która miała sfinansować wrześniowe podwyżki dla nauczycieli, Piontkowski odpowiedział: "Jest to decyzja ministra finansów. Wystąpiliśmy do ministra o to, by jak najszybciej te dodatkowe środki zostały przekazane na konta poszczególnych samorządów. Z tego co wiem, do wielu samorządów już te pieniądze dotarły. Do końca września minister finansów ma te pieniądze przekazać. Przypomnę, że wszystkie samorządy są zobowiązane do tego, by najpóźniej 30 września wypłacić zwiększone wynagrodzenie nauczycieli z wyrównaniem od 1 września" – powiedział.