Niepełnoletni uczniowie mogą samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty; obowiązują już znowelizowane przepisy - poinformowało w poniedziałek MEN, zaznaczając, że nowelizacja przepisów to odpowiedź na oczekiwania rodziców i uczniów.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

"Już obowiązują przepisy znowelizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw ukończenia szkoły w ewidencji szkolnej. To odpowiedź na oczekiwania rodziców, uczniów i dyrektorów szkół. Zgodnie ze zmianą przepisów niepełnoletni uczniowie mogą samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu" - poinformował resort edukacji w poniedziałek na stronie internetowej.

Nowelizacja ta przywraca stan sprzed 6 września tego roku, kiedy weszła w życie poprzednia nowelizacja rozporządzenia. Rozszerzała ona wykaz dokumentów, świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, przy których wydaniu szkoła ma obowiązek prowadzenia imiennej ewidencji. Zgodnie z nią odebrać i pokwitować dokument znajdujący się w wykazie mógł tylko pełnoletni uczeń lub absolwent, a w przypadku niepełnoletnich uczniów i absolwentów mogą to zrobić tylko ich rodzice.

Oznaczało to, że niepełnoletni uczeń nie mógł sam odebrać i pokwitować żadnego z dokumentów w wykazie. Problem dotyczył uczniów rozpoczynających naukę w danym typie szkoły (uczniów I klas szkół podstawowych i średnich), niepełnoletnich uczniów, którzy zmienili szkołę, i tych niepełnoletnich uczniów, którzy zgubili legitymację. W przypadku świadectw szkolnych dotyczył odbioru przez uczniów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie nie mogliby też sami odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wcześniej dokumenty te niepełnoletni uczniowie mogli odbierać sami.

"Ponieważ wywołało to duży rezonans społeczny (...), postanowiliśmy zareagować" – poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej w połowie września.

Zgodnie ze obecną nowelizacją odbiór: świadectw ukończenia szkoły, indeksów, papierowych legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego będzie mógł potwierdzić każdy uczeń albo absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) lub rodzice niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Wszyscy uczniowie (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) będą mogli też wystąpić o wydanie duplikatu każdego z tych dokumentów (w przypadku zgubienia lub zniszczenia) oraz wystąpić o sprostowanie dokumentu w przypadku ewidentnego błędu (np. błędu w imieniu lub nazwisku ucznia lub absolwenta).

Ponadto wprowadzono zmianę dotyczącą wnioskowania oraz potwierdzania odebrania zaświadczenia o przebiegu nauczania. Dotychczas wnioskować o wydanie tego zaświadczenia oraz je odebrać mógł jedynie pełnoletni uczeń lub rodzic niepełnoletniego ucznia albo absolwent. W noweli zapisano, że mogą to zrobić także rodzice pełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane przez ministra edukacji w ubiegłym tygodniu. Weszło w życie w czwartek, dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji zapisano, że szybkie jej wejście w życie odpowiada oczekiwaniom społecznym. "Skrócony termin wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia m.in. umożliwi niepełnoletnim uczniom odbiór i potwierdzenie odbioru legitymacji szkolnych, które są wydawane przez szkoły na początku roku szkolnego" – napisano.