Tylko w niektórych miastach i gminach nauczyciele w przedszkolach mogą liczyć na dodatek za wychowawstwo na tym samym minimalnym poziomie, jaki zagwarantowano ich kolegom w szkołach.
Białystok, Biała Podlaska, Częstochowa – m.in. tam radni chcą ustanowić dodatek za wychowawstwo w przedszkolach na poziomie 300 zł (tyle gwarantuje Karta nauczyciela wychowawcom klas). Ale np. w Warszawie nie będzie zrównania dopłat dla wychowawców maluchów (dziś to 80–150 zł) z tymi w szkołach. Ratusz zastrzega, że mógłby je podwyższyć, jeśli z budżetu państwa wpłyną dodatkowe pieniądze. A na to się nie zanosi, bo przedszkola to zadanie własne gmin. – Nie dziwi mnie rozżalenie osób pracujących w przedszkolach. W porozumieniu „S” z rządem była mowa o dodatku za wychowawstwo, bez wyjątków – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
Od września nauczyciele otrzymają 9,6-procentową podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Pieniądze ekstra trafią dla stażystów, którzy otrzymają jednorazowo po tysiąc złotych na start. Dodatkowo wszyscy wychowawcy w szkołach muszą otrzymywać dodatek funkcyjny na poziomie co najmniej 300 zł.