Mimo, że przepisy przyznające prawo do świadczenia na wyprawkę dla nowych grup uczniów wejdą w życie w czwartek, to jeśli ich rodzice już złożyli wnioski, nie będą tego musieli robić drugi raz, aby uzyskać pieniądze.
Taka informacja znalazła się w przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) aktualizacji podręcznika dla samorządów, dotyczącego realizacji rządowego programu przyznającego opiekunom 300 zł na pokrycie kosztów rozpoczęcia roku szkolnego. Został on dostosowany do zmian, jakie od 1 sierpnia br. wprowadzi rozporządzenie Rady Ministrów z 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1343).
Zgodnie z nim prawo do świadczenia zostanie rozszerzone na dzieci, które we wrześniu zaczną naukę w szkołach policealnych oraz dla dorosłych. Co do zasady ich rodzice będą mogli wnioskować o wsparcie na wyprawkę w formie papierowej. Jest to związane z tym, że elektroniczny proces ubiegania się o 300+ (za pośrednictwem bankowości internetowej oraz portalu Emp@tia) ruszył od 1 lipca i nie było możliwości skorygowania treści e-wniosku. W efekcie wciąż zawiera on definicję szkoły, z której wyłączone są placówki policealne i dla dorosłych.
Okazuje się jednak, że wśród formularzy przesyłanych do gmin przez internet znajdują się i takie, w których podana została nazwa szkoły świadcząca o tym, że dziecko zacznie naukę właśnie w szkole policealnej lub dla dorosłych. Jak wyjaśnia MRPiPS w takich przypadkach nie znajduje uzasadnienia nakładanie na wnioskodawców obowiązku złożenia kolejnego druku o przyznanie świadczenia – tym razem w formie papierowej. Tym samym gmina powinna ustalić prawo do 300+ w oparciu o wniosek, który wpłynął online, bo wejście w życie od 1 sierpnia zmian nie unieważnia formularzy złożonych elektronicznie przed tą datą.
– Przyjęcie takiego sposobu postępowania pozwoli uniknąć zbędnego zamieszania zarówno organom przyznającym świadczenia, jak i rodzicom – mówi Marzena Szuleta, kierownik działu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
Ponadto ministerstwo tłumaczy, że nawet po 1 sierpnia wniosek o 300+ złożony przez internet nie powinien stanowić przeszkody i umożliwić ustalenie uprawnień do świadczenia na dziecko uczące się w szkole policealnej lub dla dorosłych. Dodaje przy tym, że niejednokrotnie finalny wybór szkoły pozwalającej uzyskać wsparcie na wyprawkę może nastąpić już po rozpoczęciu roku szkolnego i może nią być placówka policealna lub dla dorosłych, choć pierwotnie, na dzień składania wniosku elektronicznego, była to inna instytucja. Takie okoliczności sprawy w żadnym razie nie oznaczają dla gminy wymogu żądania od strony złożenia kolejnego, papierowego formularza.