Nawet 90 proc. szkół i przedszkoli ma przystąpić do strajku nauczycieli. Na kiedy nauczyciele zaplanowali swój protest?

Nauczyciele chcą rozpocząć strajk 8 kwietnia, czyli dwa dni przed początkiem egzaminów kończących gimnazjum i tydzień przed rozpoczęciem egzaminów po ósmej klasie.

Harmonogram egzaminów 2019:

Egzamin gimnazjalny
Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019
Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019
Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019


Egzamin ósmoklasisty
Język polski – 15 kwietnia 2019
Matematyka – 16 kwietnia 2019
Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019


Matura
Język polski poziom podstawowy – 6 maja 2019
Matematyka poziom podstawowy – 7 maja 2019
Język angielski poziom podstawowy – 8 maja 2019
Matematyka poziom rozszerzony – 9 maja 2019
Egzaminy pisemne potrwają do 22 maja