Dyrektorzy w wyjątkowych sytuacjach będą mogli powołać do zespołu nadzorującego egzaminy tylko nauczycieli spoza swojej szkoły. To odpowiedź MEN na groźbę protestów podczas egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego.
Resort edukacji skierował do konsultacji projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dyrektor tworzy zespół nadzorujący egzamin, który składa się z co najmniej jednego nauczyciela ze szkoły macierzystej i jednego spoza niej. MEN zaproponował, aby była możliwość powoływania nauczycieli tylko spoza szkoły, jeśli nie ma ich w placówce macierzystej. Zmiany mają objąć jeszcze tegoroczne egzaminy.

Widmo strajku