Senat zaproponował kilka poprawek do nowelizacji. Jedna z nich dotyczy likwidacji obowiązku przyjmowania przez szkoły regulaminów ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli. Poprawkę tę senatorowie poparli jednogłośnie. Za jej przyjęciem głosowało 69 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat w głosowaniu poparł też poprawkę, zgodnie z która w nowo tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących (w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022) i pięcioletnich technikach (w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023) możliwe będzie tworzenie klas przeznaczonych dla absolwentów gimnazjów, a nie tylko dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Ta poprawka również została poparta jednogłośnie.

Senatorowie odrzucili za to poprawkę wykreślająca z nowelizacji zapis, zgodnie z którym będzie można w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne zatrudniać nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż czterech godziny tygodniowo także na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na umowę zlecenie. Poprawkę tę w głosowaniu poparło 20 senatorów, przeciwko niej było 55, jeden senator wstrzymał się od głosu.

Reklama

Ze względu na poprawki Senatu nowelizacja trafi z powrotem do Sejmu. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka