Na polskich uczelniach studiuje już ponad 35 tysięcy Ukraińców. Chcą zdobyć dyplom europejskiej uczelni, aby móc poprawić swoją sytuację życiową. Po zdobyciu wykształcenia niekoniecznie chcą jednak zostać w Polsce - wynika z najnowszego badania Instytutu Spraw Publicznych.

Polska nie ma strategii migracyjnej połączonej z koncepcją umiędzynarodawiania szkolnictwa wyższego, ale liczba ukraińskich studentów stale rośnie. W roku akademickim 2012/2013 było 9747 studentów z Ukrainy, w roku akademickim 2013/2014 liczba ta wzrosła już do 15 123 osób. Najnowsze dostępne dane za rok akademicki 2016/2017 pokazują, że na polskich uczelniach studiowało wówczas 35 584 studentów z Ukrainy.

Najczęściej są to osoby bez związków z Polską, jednak co trzeci deklaruje, że ma polskie korzenie. Badanie pokazuje także, że przed podjęciem studiów Ukraińcy mieszkają w Polsce już jakiś czas: 9 proc. mieszka w Polsce od roku do dwóch lat, 29 proc. proc. – od trzech do czterech lat. Badani są w różnym wieku, ale największa grupa – 42 proc. – obejmuje osoby w wieku od osiemnastu do dwudziestu lat, następna co do wielkości – 32 proc. – skupia osoby w wieku od dwudziestu jeden do dwudziestu trzech lat. Co piąty respondent jest starszy.

Ukraińcy wybierają studia w Polsce z czysto pragmatycznych względów. Przede wszystkim chcą mieć dyplom europejskiej uczelni, aby móc w przyszłości łatwiej znaleźć pracę, a jednocześnie Polska oferuje im najtańszą opcję. Jak wskazują w badaniu ankietowym nie bez znaczenia jest również to, że w Polsce dostać się na studia jest łatwiej niż w innym kraju UE. Jakość kształcenia wymieniana jest przez nich dopiero na piątym miejscu.

Uczelnie wyższe, zwłaszcza prywatne, samodzielnie przeprowadzają działania mające na celu przyciąganie ukraińskich studentów do Polski.

Polski rynek pracy jest zainteresowany wykwalifikowanymi młodymi ludźmi z Ukrainy, ci jednak, którzy ukończyli studia w Polsce niekoniecznie w niej zostają.

Po zakończeniu studiów, 29 proc. badanych chce wyjechać z Polski, a 28 proc. - zostać. Zaledwie 8 proc. deklaruje, że chce wrócić na Ukrainę. Co trzeci pozostaje niezdecydowany, co robić dalej. Osoby, które chciałyby mieszkać i pracować w Polsce wskazują przede wszystkim na wyższe zarobki iż na Ukrainie, możliwość życia na wyższym poziomie i pracę w zawodzie. Przeszkodą w osiągnięciu tych celów może być brak znajomości języka. Pracodawcy, którzy również uczestniczyli w badaniu podkreślają, że chętnie zatrudniają osoby z wyższym wykształceniem pochodzące z Ukrainy. Warunkiem jest jednak posługiwanie się językiem polskim. Taką znajomość deklaruje 40 proc. badanych.