Mamy tak organizować pracę szkoły, aby dziecko nie nosiło ciężkiego tornistra. W 90 proc. szkół są szafki, a za półtora roku będziemy mogli przenieść podręczniki do e-zasobów - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska podczas briefingu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Tornistra.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Tornistra minister edukacji i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas wzięli w poniedziałek udział w lekcji na temat profilaktyki zdrowotnej z udziałem uczniów III klasy Szkoły Podstawowej nr 316 na Bemowie w Warszawie.

Jak zaznaczyła Zalewska, Ogólnopolski Dzień Tornistra ma koncentrować uwagę na zdrowiu dzieci. "Kiedy rozmawiamy o ciężkości tornistra, o wadze tornistra, mamy w pamięci po pierwsze rozporządzenie, które mówi jednoznacznie, że mamy tak organizować pracę szkoły, aby dziecko nie nosiło ciężkiego tornistra. Samorządy wywiązują się z zapisów rozporządzenia. W 90 proc. szkół samorządowych są szafki. Ale rozporządzenie nie uzależnia wagi tornistra od tego, czy w szkole są szafki, czy też nie. Bo mówi: jeżeli szafek nie ma, to tak zorganizuj zajęcia, żeby dzieci nie nosiły ciężkiego tornistra" - podkreśliła Zalewska.

Reklama

Nawiązując do lekcji, która odbyła się przed konferencją prasową, Zalewska przypomniała, że dzieci dowiedziały się na tych zajęciach, co powinno znajdować się w plecaku, a co nie. "Okazało się, że z dosyć ciężkiego plecaka zniknęło 90 proc. książek, zeszytów, ale również maskotek. Powinny zostać albo w domu, albo być w szufladzie w klasie" - powiedziała.

Zalewska poinformowała, że w tym roku odbyło się wiele wojewódzkich konferencji zrealizowanych wspólnie przez MEN i GIS, podczas których wyjaśniano, jak realizować zapisy rozporządzenia. "Przypominamy, że uczymy z podstawy programowej, a nie z podręcznika. Podręcznik jest tylko dodatkiem, uzupełnieniem. Jednocześnie mamy kilkadziesiąt tysięcy e-zasobów, czyli podręczników i pomocy, które są dostępne na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji i MEN" - zaznaczyła.

Reklama

Wyjaśniła, że aby w pełni korzystać z e-zasobów, szkoły powinny zostać wyposażone w multimedialny sprzęt. "Jeżeli chcemy mówić o e-zasobach, o tym, żeby podręczniki były na tablicy multimedialnej, to po prostu musimy dostarczyć szerokopasmowy internet i multimedialne tablice. Dlatego też przed nami rok, półtora, kiedy będziemy mogli przenieść te podręczniki do e-zasobów" - zapewniła. Dodała, że od 2020 r. podręczniki, które nie będą miały wersji elektronicznej, nie zostaną dopuszczone do użytku szkolnego.

Zalewska zapewniła, że akcja ważenia tornistrów nie jest jednorazowa. "Będziemy (powtarzać ją) co roku. My chcemy, żeby ona była stałą akcją. Cały październik ważymy tornistry i wzajemnie się uczymy" - stwierdziła.

Jak zaznaczył Pinkas, 16 tys. pracowników GIS jest zaangażowanych w to, żeby tornistry polskich uczniów spełniały kryteria zawarte w rozporządzeniu. "One nie mogą być cięższe niż 10 proc. wagi ciała ucznia. Należy to sprawdzać każdego dnia, żeby zobaczyć, że ogromna ilość przedmiotów, które są w tornistrze, to są rzeczy w szkole do niczego niepotrzebne" - powiedział.

Dodał, że w każdym tornistrze powinien się znaleźć "odpowiedni zestaw śniadaniowy", zawierający m.in. jabłko. "Jako inspekcja sanitarna będziemy także sprawdzać, czy dyrekcja szkoły, nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice stosują się do zaleceń. Bo te zalecenia to zdrowie dzieci. Będziemy je ważyć, mamy takie możliwości, no i będziemy przede wszystkim edukować" - podkreślił Pinkas.

Zaznaczył, że równie ważne jak to, ile tornister waży, jest to, w jaki sposób uczeń go nosi. "Mamy w tej chwili dostępną na rynku nieprawdopodobną liczbę plecaków, które spełniają wszystkie kryteria - są lekkie i łatwe w użytkowaniu. Musimy nauczyć dzieci nosić te tornistry, żeby nie nosiły ich na jednym ramieniu" - zastrzegł. Dodał, że wszelkie informacje, jak wybrać odpowiedni plecak i jak go nosić, można znaleźć na stronach GIS.

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła w 2016 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnopolskie badanie wagi tornistrów. W badaniu wzięło udział ponad 114 tys. uczniów ze wszystkich województw. Okazało się, że 58 proc., czyli 22 tys. uczniów klas I-III w Polsce nosi plecaki, których waga przekracza 10 proc. masy ciała. Natomiast aż 17 proc., czyli ponad 6 tys. uczniów nosi plecaki ważące więcej niż 15 proc. masy ciała. Największy problem nadmiernego obciążenia tornistrów stwierdzono w klasach I - aż 65 proc. uczniów tych klas nosi plecaki, których waga przekracza 10 proc. masy ciała, a 21 proc. - przekraczające 15 proc. masy ciała.

Ogólnopolski Dzień Tornistra inauguruje miesięczne ważenie tornistrów uczniów w całej Polsce. Zostanie na stałe wpisane w kalendarz roku szkolnego.