Po blisko 2,5 roku prac ustawa 2.0 przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wchodzi dzisiaj w życie. Nowe Prawo zmienia m.in. zasady organizacji i ustroju uczelni oraz przebudowuje system stopni i tytułów naukowych. W założeniu ma też lepiej chronić interesy studentów. Jej wdrożenie rozłożone zostało jednak na kilka lat.
ReklamaPrzykładowo statuty szkół wyższych obowiązujące 1 października 2018 r. zachowują moc do momentu wejścia w życie nowych, uchwalanych na podstawie zmienionych regulacji, tj. do października 2019 r. Natomiast senaty i rektorzy uczelni publicznych będą działać do końca kadencji rozpoczętej przed 1 października 2018 r., z tym że te rozpoczęte w 2015 i 2017 r. mogą trwać do 31 sierpnia 2020 r.
Z kolei do 1 stycznia 2019 r. uczelnie będą musiały dostosować umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (regulowanego rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które zostało opublikowane w piątek). Niektóre szkoły wyższe miały obawy, czy będą w stanie pokryć koszty z tym związane. MNiSW odpowiada, że w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. przewidziano rezerwę celową, 916,5 mln zł, która pozwoli nie tylko na pokrycie wzrostu minimalnych płac, ale na łączny wzrost funduszu wynagrodzeń w uczelniach publicznych o ok. 7 proc.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 października 2018 r.