Po blisko 2,5 roku prac ustawa 2.0 przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wchodzi dzisiaj w życie. Nowe Prawo zmienia m.in. zasady organizacji i ustroju uczelni oraz przebudowuje system stopni i tytułów naukowych. W założeniu ma też lepiej chronić interesy studentów. Jej wdrożenie rozłożone zostało jednak na kilka lat.Przykładowo statuty szkół wyższych obowiązujące 1 października 2018 r. zachowują moc do momentu wejścia w życie nowych, uchwalanych na podstawie zmienionych regulacji, tj. do października 2019 r. Natomiast senaty i rektorzy uczelni publicznych będą działać do końca kadencji rozpoczętej przed 1 października 2018 r., z tym że te rozpoczęte w 2015 i 2017 r. mogą trwać do 31 sierpnia 2020 r.