W 2019 r. będą dwie odrębne rekrutacje dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich: dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów. W szkołach będą się uczyć w osobnych klasach - powiedział w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć.
Egzamin gimnazjalny 2019 / Dziennik Gazeta Prawna

Wiosną 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą dwa roczniku uczniów: pierwszy rocznik uczących się w 8-letnich szkołach podstawowych i ostatni rocznik uczący się w gimnazjach.

Dlatego - jak przypomniał wiceminister Kopeć na konferencji prasowej - w kwietniu 2019 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi dwa egzaminy: po raz pierwszy dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową - egzamin ósmoklasisty i dla uczniów konczących gimnzjum - egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 15, 16, 17 kwietnia, a egzamin ósoklasisty 10-12 kwietnia.

Punkty uzyskane przez uczniów z tych egzaminów będą miały wpływ na przyjęcie uczniów do wybranych przez nich szkół średnich. "Będą odrębne rekrutacje" - podkreślił Kopeć.

W przypadku absolwenta 8-letniej szkoły podstawowej punkty możliwe do uzyskania przy rekrutacji w połowie będą za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku absolwenta gimnazjum - punkty możliwe do uzyskania przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w połowie będą za wyniki z egzaminu egzaminu gimnazjalnego (do 100 punktów), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Jak zauważył Kopeć różnica będzie polegała tylko na innym punktowaniu wyników z egzaminu.

W informacji opublikowanej na stronie MEN wynika, że na 100 punktów branych pod uwagę przy rekrutacji z egzaminu ósmoklasisty będzie można maksymalnie otrzymać: 35 punktów za wynik egzaminu z języka polskiego, 35 punktów za wynik z egzaminu z matematyki i 30 punktów za wynik egzaminu z języka obcego.

Z kolei na 100 punktów branych pod uwagę przy rekrutacji z egzaminu gimnazjalisty będzie można maksymalnie otrzymać po 20 punktów za wyniki egzaminów: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego.

Kopeć przypomniał też, że choć uczniowie z obu roczniów będą się uczyć w tych samych szkołach średnich, to w osobnych klasach. "Dla uczniów, którzy skończą 8-letnią szkołę podstawową będzie to 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum, a dla uczniów, którzy skończą gimnazjum będzie to 3-letnie liceum lub 4-letnie technikum" - powiedział.

Będzie się tak działo, gdyż uczniowie po gimazjach będą w szkołach średnich kontynuować naukę zgodnie ze starą podstawą programową, a uczniowie po 8-letniej szkole podstawowej - zgodnie z nową.

Wiceminister zapewnił, że dla wszystkich uczniów z obu roczników starczy miejsc w szkołach średnich. "W Polsce mamy obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Każdy absolwent, czy to szkoły podstawowej, czy to gimnazjum, znajdzie swoje miejsce, czy to w szkole ponadpodstawowej, czy to w szkole ponadgimnazjalnej" - przypomniał.