Od początku roku szkolnego 2018/2019 sporo zmienia się w zakresie organizacji zajęć w szkole.

Dłuższe przerwy

Koniec z pięciominutowymi dzwonkami między lekcjami. Zgodnie z wolą MEN wszyscy uczniowie mają mieć tak długie przerwy, by w tym czasie zjeść kanapkę i skorzystać z toalety. Resort szacuje minimalny czas na 10 minut. Rozkład dzwonków dyrekcja będzie musiała skonsultować z radą pedagogiczną i samorządem szkolnym.
Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia w konsultacjach. Jeśli zostanie podpisany, będzie obowiązywać od 1 marca 2019.

Matematyka tylko do szóstej lekcji

MEN chce wpłynąć na zbyt obciążające uczniów plany zajęć. Według nowych przepisów przedmioty, które wymagają dużego wysiłku, będą mogły zostać wpisane w plan lekcji danej klasy maksymalnie do szóstej godziny. Niestety resort nie zdefiniował precyzyjnie, o które przedmioty chodzi.
Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia w konsultacjach. Jeśli zostanie podpisany, będzie obowiązywać od 1 marca 2019.

Woda pitna w każdej szkole

W nowym roku szkolnym w każdej placówce dyrektor powinien zapewnić uczniom nieograniczony dostęp do wody pitnej. Przepisy nie precyzują, jaką ma przyjąć formę. Na razie można więc założyć, że w szkołach mogą być zarówno instalowane poidełka, jak i dostępna woda butelkowana.
Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia w konsultacjach. Jeśli zostanie podpisany, będzie obowiązywać od 1 marca 2019.

mLegitymacja

Obok legitymacji papierowych i w formie plastikowych kart szkoły będą mogły zakładać też e-legitymacje. Uczeń będzie instalować w smartfonie aplikację, a po zalogowaniu uzyska dostęp do potwierdzenia, że chodzi do danej szkoły.
Jeśli minister edukacji zdąży podpisać rozporządzenie, będzie ono działać już od 1 września.