Nauka na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będzie mogła odbywać tylko na jednolitych studiach magisterskich. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie studiów, który przygotował resort nauki i szkolnictwa wyższego.
Przyjęto, że uczelnie, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów (tj. 1 października 2019 r.) prowadzą studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na tych kierunkach, będą musiały przekształcić je w jednolite studia magisterskie. Jednocześnie dopuszczono możliwość zakończenia na nich cykli kształcenia rozpoczętych przed tą datą. Oznacza to, że uczelnie będą mogły prowadzić studia pierwszego albo drugiego stopnia na tych kierunkach do dnia zakończenia ostatniego cyklu rozpoczętego przed 1 października 2019 r.
Zmiana wprowadzona przez MNiSW to także realizacja postulatu Ministerstwa Edukacji Narodowej. To zresztą niejedyne zmiany w kształceniu nauczycieli, jakie resort nauki zamierza wdrożyć. Projekt ustawy 2.0, który po poprawkach senackich trafił ponownie do Sejmu, również przewiduje w tym zakresie modyfikacje.