Nauka na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będzie mogła odbywać tylko na jednolitych studiach magisterskich. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie studiów, który przygotował resort nauki i szkolnictwa wyższego.
Przyjęto, że uczelnie, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów (tj. 1 października 2019 r.) prowadzą studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na tych kierunkach, będą musiały przekształcić je w jednolite studia magisterskie. Jednocześnie dopuszczono możliwość zakończenia na nich cykli kształcenia rozpoczętych przed tą datą. Oznacza to, że uczelnie będą mogły prowadzić studia pierwszego albo drugiego stopnia na tych kierunkach do dnia zakończenia ostatniego cyklu rozpoczętego przed 1 października 2019 r.
Zmiana wprowadzona przez MNiSW to także realizacja postulatu Ministerstwa Edukacji Narodowej. To zresztą niejedyne zmiany w kształceniu nauczycieli, jakie resort nauki zamierza wdrożyć. Projekt ustawy 2.0, który po poprawkach senackich trafił ponownie do Sejmu, również przewiduje w tym zakresie modyfikacje.
Reklama
W ocenie kierownictwa resortu, standardy kształcenia nauczycieli są coraz niższe i wiele szkół wyższych edukuje ich w sposób niezadowalający. Dlatego począwszy od roku akademickiego 2022/2023 (czyli po pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej), studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela będą mogły prowadzić wyłącznie uczelnie, które mają co najmniej kategorię naukową B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek studiów. Jeżeli natomiast nie spełnią tego warunku, będą musiały zawrzeć porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która będzie miała kategorię naukową A+, A albo B+.
Ponadto, do grupy kierunków, które mogą być prowadzone także jako jednolite studia magisterskie, dodano w rozporządzeniu architekturę.
Projekt zmienia również wysokość niektórych opłat za wydanie przez szkoły wyższe dokumentów. Studenci będą musieli zapłacić więcej m.in. za legitymację studencką (podwyżka z 17 zł do 22 zł). Uczelnie zgłaszały bowiem, iż koszty takiej usługi znacząco wzrosły.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji