Studia w języku obcym, program tworzony z pracodawcami i reagowanie na wyzwania współczesności - to główne trendy w tworzeniu nowych kierunków studiów. O uatrakcyjnienie swojej oferty dbają zarówno uniwersytety, jak i politechniki.

Uczelnie wyższe coraz częściej oferują studia w języku angielskim – z jednej strony pozwala to dodatkowe podniesienie umiejętności, ale z drugiej jest szansą na przyciągnięcie zagranicznych studentów. Tym tropem podąża m.in. Uniwersytet Jagielloński. W nadchodzącym roku akademickim ta najstarsza uczelnia w kraju otwiera 13 nowych kierunków, z czego aż 8 właśnie w języku angielskim.

Znajdzie się wśród nich m.in. Global and Development Studies prowadzony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. - Studia na kierunku GLaD to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających. Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniem, przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej – informuje rzecznik UJ.

Co ciekawe, studia w języku angielskim oferuje także Wydział Polonistyki. Mowa o Comparative Heritage Studies (COHES), które „oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage)” – informuje rzecznik.

Uczelnie stawiają również na opracowywanie nowych kierunków studiów we współpracy z ekspertami rynku pracy. Tą drogą podąża Uniwersytet Gdański. Jak informuje rzecznik prasowa tej uczelni, Beata Czechowska-Derkacz w tym roku zostaną uruchomione cztery nowe kierunki, w tym aż dwa na Wydziale Biologii: genetyka i biologia eksperymentalna oraz ochrona zasobów przyrodniczych. Pierwszy z tych kierunków ma łączyć wiedzę z zakresu genetyki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowej. Poza wiedzą teoretyczną, studenci mają też poznawać nowoczesne metody i narzędzia badawcze stosowane w tych dziedzinach.

Trzeci trend to odpowiedź na wyzwania współczesności. Często pod adresem szkół wyższych padają oskarżenia, że skostniałe programy nie przygotowują absolwentów do nowoczesnego rynku pracy. Tu przykładem może być Politechnika Wrocławska, która w zimowej rekrutacji otworzyła kierunek danologia. Jak informuje rzecznik prasowy uczelni Andrzej Charytoniuk, cieszy się on bardzo dużą popularnością. „Studia z zakresu Data Science zapewniają podstawową wiedzę z zakresu nauki o danych oraz rozwijają umiejętności matematyczne, programistyczne, obliczeniowe oraz analityczne. Poparte są praktycznymi zadania oraz odwołaniami do rzeczywistych zastosowań Data Science” – czytamy na stronie internetowej uczelni.