Odpowiedzi na pytania dostarcza ELA, czyli system monitoringu zawodowych losów absolwentów. Wykorzystuje on dane z ministerialne bazy POL-on oraz dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy dowiedzieć się nie tylko, które kierunki gwarantują dobrze płatną pracę, ale możemy także wybrać konkretny wydział, po którym zarabia się najwięcej.

Jest to o tyle istotne, że w ramach jednej uczelni dysproporcje bywają spore. Na przykład kończąc informatykę na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych zarabia się średnio 12,5 tys. zł brutto, ale już na Wydziale Elektrycznym 10,8 tys. zł brutto. Te dwa wydziały zajmują pierwsze dwa miejsca pod względem wysokości wynagrodzeń w systemie ELA. Na dalszych miejscach są również kierunki informatyczne na Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki (8,5 tys. zł brutto), Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (8,5 tys. zł brutto) oraz na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (8 tys. zł brutto). We wszystkich tych wypadkach absolwenci kończyli studia drugiego stopnia. Pierwsze cztery miejsca to studia niestacjonarne lub jednolite.

Kończąc tylko studia I stopnia najwięcej można zarobić po niestacjonarnym kierunku Historia sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwenci kończący ten kierunek w 2015 roku zarabiali średnio 8 tys. zł brutto. W ogólnym zestawieniu uwzględniającym wszystkie kierunki i wszystkie stopnie kształcenia jest to szósta lokata. Na kolejnym miejscu (7,3 tys. zł brutto) znalazła się Turystyka i rekreacja na Wydziale Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Są to jednocześnie najlepiej opłacani absolwenci szkoły prywatnej w Polsce.

Najgorzej opłacani byli absolwenci: ochrony środowiska na Politechnice Częstochowskiej (436 zł brutto), ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (391 zł brutto), turystyki i rekreacji na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie (339 zł brutto), kierunku artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim (214 zł brutto) oraz chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim (208 zł brutto).

Ogólnie powyżej średniej krajowej zarabiają absolwenci aż 1606 wydziałów w Polsce, a poniżej – 2303.

Podobnie wygląda to zestawienie, jeśli weźmiemy pod uwag bycia bezrobotnym. Absolwenci z 2015 roku 438 kierunków wszyscy znaleźli pracę. Co ciekawe także ci kończący artes liberales - jeden z najgorzej opłacanych. W tym gronie znaleźli się nie tylko kończący informatykę, ale także pielęgniarstwo czy biotechnologię. Najwięcej bezrobotnych (aż 50 proc.) było po kierunku socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracy nie mogła znaleźć także blisko połowa absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego na Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

ELA dostarcza także informacji na temat tego, jak długo poszczególni absolwenci szukali pracy. Najdłużej (ponad 15 miesięcy) szukali jej absolwenci metalurgii po Akademii Górniczo-Hutniczej oraz inżynierii chemicznej i procesowej Politechniki Rzeszowskiej. Ani miesiąca na poszukiwaniu pracy nie spędzili absolwenci aż 141 kierunków. Poniżej miesiąca pracy szukali absolwenci aż 1010 kierunków.

Wszystkie dane dostępne są tu >>>>