Od 1 kwietnia nauczyciele otrzymali podwyżki. Jednak średnie wynagrodzenie pedagogów, jakie podaje MEN, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

1 kwietnia 2018 roku zasadnicze pensje nauczycieli z tytułem magistra i wykształceniem pedagogicznym wzrosną odpowiednio:

 • nauczyciela stażysty – o 123 zł;
 • nauczyciela kontraktowego – o 126 zł;
 • nauczyciela mianowanego – o 143 zł;
 • nauczyciela dyplomowanego – o 168 zł.

Tym samym minimalne wynagrodzenie nauczycieli z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie odpowiednio:

 • 2417 zł
 • 2487 zł
 • 2681 zł
 • 3317 zł

Nauczyciele z tytułem magistra i bez przygotowania pedagogicznego oraz nauczyciele z tytułem inżyniera (licencjata) z przygotowaniem pedagogicznym zarobią:

 • 2127 zł
 • 2180 zł
 • 2461 zł
 • 2889 zł

Nauczyciele z tytułem inżyniera (licencjata) bez przygotowania pedagogicznego oraz absolwenci kolegium nauczycielskiego zarobią:

 • 1877 zł
 • 1923 zł
 • 2160 zł
 • 2525 zł 

MEN podkreśla, że nauczyciele otrzymali podwyżki w wysokości 5 proc. Jak wylicza ZNP, podwyżki w 2018 roku wcale nie będą tak duże jak zapowiada MEN >>> . W liście do Anny Zalewskiej czytamy: „W projekcie rozporządzenia określono nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, uwzględniając 5 proc. podwyżkę wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2018 r. W związku z tym, że w roku bieżącym nie przewidziano wyrównania podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r., faktyczna podwyżka wynagrodzeń w skali roku wynosić będzie 3,75 proc. Odliczając inflację szacowaną w roku 2018 na 2,3 proc, uzyskujemy podwyżkę wynagrodzeń nauczycielskich na poziomie 1,45 proc.”.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciele mogą liczyć na kilka dodatków: motywacyjny, dodatek za warunki pracy, dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy.

Dodatki: motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy oraz mieszkaniowy i wiejski są przyznawane fakultatywnie. Obligatoryjny charakter ma dodatek stażowy i przyznawany jest każdemu nauczycielowi w czwartym roku pracy. W kolejnych latach pracy nauczyciela dodatek za wysługę lat ulega zwiększeniu. Co istotne, nauczycielowi pracującemu w więcej niż jednej szkole okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

MEN policzył, że w 2017 roku średnie zarobki nauczycieli wynosiły:

 • nauczyciela stażysty – 2 753 zł,
 • kontraktowego – 3 056 zł,
 • mianowanego – 3 963 zł i
 • dyplomowanego – 5 065 zł.

Średnia uwzględnia jednak wszystkie składniki wynagrodzenia. Jak podkreśla ZNP nauczyciele zarabiają tyle wyłącznie teoretycznie, ponieważ nie jest możliwe, aby jakikolwiek nauczyciel w Polsce miał prawo do wszystkich składników wynagrodzenia naraz (tzn. miał prawo jednocześnie do zasiłku na zagospodarowanie i odprawy emerytalnej).

Średnia płaca zasadnicza wynosiła w 2017 roku zaledwie 2314 zł brutto.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Polsce jest też niższe od średniego wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem.

Z raportu OECD "Education at Glance 2017" wynika, że ta relacja wynosi

 • 72 proc. w przypadku nauczycieli pracujących w przedszkolach
 • 84 proc. w przypadku nauczycieli pracujących w podstawówkach i liceach;
 • 85 proc. w przypadku nauczycieli pracujących w gimnazjach