W 2017 r. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, lider w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych, obchodzi 20-lecie istnienia. Wydział dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej oraz kadrze złożonej z uznanych naukowców i praktyków od lat znajduje się w czołówce rankingów najlepszych wydziałów prawa wśród polskich uczelni.

Renomę Wydziałowi przyniosły prowadzone przez lata innowacyjne badania, znakomita kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku, takich jak: prawo lotnicze, prawo energetyczne, kryminalistyka. Od nowego roku akademickiego utworzono nowy kierunek studiów – prawo w biznesie. To dwuletnie studia II stopnia, których innowacyjny program pozwala studentom szczegółowo zgłębić dziedziny prawa, zarządzania i ekonomii. Obecna rzeczywistość gospodarcza stawia skomplikowane wyzwania przed przedsiębiorcami i kadrą zarządczą. Uczelnia Łazarskiego uruchamia kierunek prawo w biznesie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym w tym zakresie.

Filozofia kształcenia nie tylko na WPiA, ale na całej Uczelni Łazarskiego zakłada łączenie prawa i innych dziedzin związanych z gospodarką, tak by absolwenci opuszczający jej mury byli doskonale przygotowani do funkcjonowania i mobilności na rynku pracy. – Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że nasz Wydział notował przez te 20 lat ciągły i systematyczny progres. Wiemy, że studia to nie tylko zdobycie dobrego i prestiżowego zawodu prawnika, który może wykonywać wszystkie zawody „togowe”, być dobrym urzędnikiem lub prowadzić własny biznes. Chcemy, by nasz student był osobą wszechstronnie wykształconą, rozumiejącą współczesny świat, realizującą własne pasje i zainteresowania – mówi prodziekan WPiA ds. jakości kształcenia, prof. zw. dr hab. Artur Kuś.

Wydział od początku istnienia nieustannie się rozwija, rozbudowując ofertę studiów. Od 2006 r. WPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa. Uczelnia Łazarskiego była pierwszą uczelnią niepubliczną, której zostały one nadane i obecnie prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w tym zakresie. Od 2016 r. ma również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Wyróżnikiem zarówno Wydziału, jak i całej Uczelni Łazarskiego jest jej międzynarodowy charakter, dzięki czemu studenci zyskują możliwość wieloaspektowego, humanistycznego rozwoju, a także nawiązują cenne znajomości. Władze WPiA podkreślają, że bardzo ważnym elementem kształcenia jest zachowanie indywidualnego podejścia do każdego studenta. Studenci prawa i administracji mogą zdobywać wiedzę oraz doświadczenie pod okiem wykładowców, będących jednocześnie cenionymi praktykami i specjalistami w wielu dziedzinach prawa. Dzięki tym cechom Wydział cieszy się znakomitą opinią zarówno w prawniczym środowisku naukowym, jak i wśród studentów. Potwierdzają to, przeprowadzone w tym roku, badania poziomu satysfakcji studentów prawa i administracji, z których wynika, że prawie 90 % studentów poleciłoby studiowanie na Wydziale Prawa i Administracji ze względu na wysoki poziom i profesjonalną kadrę wykładowców.

Nie tylko renoma i pozytywne opinie studentów wyróżniają Wydział. Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunkowi prawo przyznano najlepszą z możliwych ocenę wyróżniającą i najwyższe noty we wszystkich przyjętych przez PKA kryteriach ocennych. – Nasz Wydział Prawa i Administracji od wielu lat jest liderem rankingów. Zależy nam, aby rzetelnie przygotować młodych ludzi do dalszej kariery prawnika. Dbamy o to, aby studia na Łazarskim dawały solidne podstawy w zakresie przedmiotów obowiązkowych, jednocześnie zapewniamy studentom rozwój umiejętności praktycznych. Polska Komisja Akredytacyjna doceniła stosowane przez nas rozwiązania, które w skali kraju są często innowacyjne. Otrzymaliśmy osiem ocen wyróżniających w ośmiu kontrolowanych kategoriach, a to przełożyło się na najwyższą z możliwych ocenę wyróżniającą całego Wydziału – mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan WPiA.

Swój jubileusz Wydział celebruje organizując cykl wydarzeń towarzyszących, m.in. konferencji naukowych z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących różne gałęzie prawa, wykłady gościnne, spotkania i seminaria naukowe. Z okazji 20-lecia wydana zostanie także pamiątkowa Księga jubileuszowa WPiA pod redakcją prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, wybitnego autorytetu prawnego w dziedzinie kryminologii, wykładowcy WPiA Uczelni Łazarskiego. Zakres tematyczny konferencji, które odbywają się w ramach obchodów jubileuszu, również ilustruje wszechstronność i rozległe zainteresowania naukowe kadry WPiA – od aspektów prawnych kontroli korespondencji, poprzez aktualne problemy prawa medycznego, instytucję tajemnicy w systemach prawnych, zagadnienia przeszłości i przyszłości kodeksu postępowania cywilnego, aż po prawne uregulowania nowoczesnej technologii blockchain i kryptowalut na świecie.

Uczelnia Łazarskiego serdecznie zaprasza do wspólnego świętowania jubileuszu 20-lecia WPiA. Szczegółowe informacje o aktualnych wydarzeniach znajdą Państwo na stronie www.lazarski.pl