Nauczyciele pracujący w prywatnych szkołach i przedszkolach będą musieli być zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Kolejny dodatek zyskają najstarsi pedagodzy.
Do konsultacji trafił właśnie projekt ustawy o finansowaniu oświaty przygotowany przez resort edukacji. Nowa regulacja ma obowiązywać od stycznia 2018 r. Zmiany, które zaproponował resort edukacji, nie są tak duże, jak pierwotnie zakładano.
MEN nie zdecydowało się na razie na likwidację wymogu zapewniania średniej płacy dla nauczycieli ani też części dodatków, które są im wypłacane.