Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewnia, że studia stacjonarne na uczelniach publicznych pozostaną bezpłatne. Resort nauki nie wprowadzi w tym zakresie żadnych zmian – zapewniał podczas ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi na temat finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, która rozpoczęła się w czwartek.

– Niezależnie od moich osobistych poglądów ministerstwo nie planuje wprowadzić odpłatności za studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Racje – zarówno za opłatnością za naukę, jak i przeciwko – są podzielone. Sam mam wyrobione poglądy na ten temat, ale nie ma sensu kontynuować tej dyskusji. Sprawa jest przesądzona. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych nadal będą bezpłatne – podkreślał Jarosław Gowin.

MNiSW właśnie kończy prace nad nową ustawą dla uczelni, tzw. ustawą 2.0. Zaproponuje w niej m.in. nowe zasady finansowania szkół wyższych. Od kilku miesięcy zbiera propozycje zmian od przedstawicieli środowiska akademickiego. W trakcie dyskusji pojawiły się postulaty proponujące wprowadzenie odpłatności za studia stacjonarne na uczelniach publicznych. Resort nauki podkreślał, że rozważy każdą z możliwości. Teraz ostatecznie jednak zdecydował, że w tym zakresie żadnych zmian nie będzie.