"Wygląda na to, że wszystko przebiegło bez większych zakłóceń" - powiedział PAP Smolik. Poinformował, że do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej trzy z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych przesłały już protokoły ze środowego egzaminu.

Rano przed egzaminem dyrektor CKE przekazał, że dotarły do niego sygnały z okręgowych komisji egzaminacyjnych, że w kilku miejscach z powodu braku prądu w wyniku opadów śniegu egzamin może być opóźniony.

W środę na skutek intensywnych opadów śniegu takie problemy były w szkołach na terenach podległych okręgowych komisjom w Jaworznie (obejmuje województwo śląskie) i w Łodzi (obejmuje województwa łódzkie i świętokrzyskie).

Jak poinformował PAP dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Robert Wanic, w środę rano brakowało prądu w kilkunastu szkołach na północy województwa. Do OKE dzwonili zdenerwowani rodzice i dyrektor jednej ze szkół, obawiająca się, że gimbus nie dowiezie uczniów na czas. 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu przekazała jednak informację, że szczęśliwie dotarli na miejsce.

Także w OKE w Łodzi informowano PAP w środę rano o obawach dotyczących przeprowadzenia egzaminu. Zgłaszali je dyrektorzy szkół z powiatu radomszczańskiego ze względu na śnieżyce, które spowodowały trudne warunki na drogach i wichury, które pozrywały linie energetyczne.

Mimo to - jak podały OKE w Jaworznie i Łodzi - egzamin w środę w szkołach na ich terenie rozpoczął się punktualnie po godzinie 9.00.

Uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie (mieli godzinę na jego rozwiązanie). Następnie była przerwa, po której po godz. 11 gimnazjaliści przystąpili do bloku zadań z języka polskiego (ta część egzaminu trwała półtorej godziny). Dyslektycy mogli mieć przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków zadań. Egzamin w środę zakończył się po godzinie 13.

Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

Egzamin z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. W czwartek uczniowie będą pisać drugą jego część - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w piątek trzecią - egzamin ze znajomości języka obcego. Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będzie publikować codziennie po południu na swoje stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innymi zaświadczeniami).