statystyki

Dotacje w niepublicznych szkołach i przedszkolach: O co firmy pytają na szkoleniach

autor: Marcin Nagórek28.02.2017, 08:38; Aktualizacja: 28.02.2017, 09:45
Działania marketingowe nie mogą być finansowane z funduszy publicznych.

Działania marketingowe nie mogą być finansowane z funduszy publicznych.źródło: ShutterStock

Początek roku to czas rozliczania dotacji przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów publicznych i prywatnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Zdarza się, że podczas weryfikacji rozliczeń lub podczas kontroli urzędy kwestionują niektóre wskazane przez prowadzących placówki wydatki jako wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Jako że są to środki publiczne, ich wydatkowanie musi się odbywać w sposób ściśle określony w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.; dalej: u.s.o.). Liczne pytania, jakie napływają od podmiotów prowadzących niepubliczne placówki, pokazują, że problemów z wykładnią art. 90 ust. 3d u.s.o. nie brakuje. W wielu przypadkach dopiero stanowiska organów odwoławczych (SKO) czy sądów administracyjnych pozwalają na rozwikłanie wątpliwości.

Warto w tym miejscu wskazać, że podmioty mają prawo wykorzystać mechanizm z art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). Tam przewidziano, że zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2, w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. A takimi podmiotami są m.in. te, które wykorzystują dotacje przyznawane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, czyli m.in. osoby fizyczne i   osoby prawne typu spółki, stowarzyszenia czy fundacje.

Działania marketingowe nie mogą być finansowane z funduszy publicznych

PROBLEM Nasza spółka z o.o. prowadzi niepubliczne przedszkola. W 2016 r. wydatkowała środki dotacyjne m.in. na działania reklamowe, marketingowe i wizerunkowe. Uważamy, że było to zgodne z prawem, bo służy to zwiększeniu liczby uczniów i buduje wizerunek placówki. Czy taki wydatek może zostać podważony przez gminę?

ODPOWIEDŹ Tak. W tej kwestii orzecznictwo jest w zasadzie zgodne: ponoszenie wydatków na wspomniane cele uznawane jest za wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (w rozumieniu art. 252 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Konsekwencją jest obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Warto tu przywołać stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zawarte w wyroku z 15 grudnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Gl 807/16). Wskazano w nim, że: „(...) jakakolwiek forma działalności beneficjenta dotacji w rozumieniu art. 90 u.s.o., przejawiająca znamiona działań o charakterze marketingowym, reklamowym, nie może być finansowana z tej kategorii środków budżetowych”. Dalej podkreślono, że taki stan rzeczy prowadziłby do nadmiernego uprzywilejowania tych podmiotów, które uzyskują dotację o charakterze oświatowo-edukacyjnym. Jak z kolei zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 1858/12, podmiot prowadzący działalność gospodarczą o charakterze edukacyjnym, oświatowym z uwagi na sam fakt doniosłości społecznej korzysta z dobrodziejstwa wspomagania funduszami publicznymi. A zatem korzysta z ułatwień, jakich nie mają przedsiębiorcy działający w innych dziedzinach gospodarki. Sąd dodał również, że kumulacja i wzajemne przenikanie się elementów komercyjnych (działanie w celu osiągnięcia zysku dla podmiotów prywatnych) i publicznych (działalność edukacyjna) powoduje, iż organy kontrolujące rozliczenie dotacji oświatowych (tu: gmina) powinny sprawdzać, na ile wykorzystywane środki pochodzące z dotacji służą w rzeczywistości zwiększeniu lub zabezpieczeniu źródła zysków, a na ile związane są z działalnością stricte oświatową. Powyższe prowadzi do ostatecznej konkluzji, że każde działanie marketingowe podmiotu prowadzącego przy tym działalność gospodarczą jest zorientowane na przyszłe zyski tego podmiotu. Trudno zatem takiemu działaniu przypisać charakter wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

Ubezpieczenie wychowanków nie należy do zadań z zakresu kształcenia


Pozostało jeszcze 67% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane